Facebook pixel

Bli gla’, si ja

Et godt liv hele livet handler ofte om at du med jevne mellomrom kjenner på positive følelser som glede, mestring og mening. Det er dette som er god livskvalitet, og det er ikke så mye som skal til for å få en mer lystbetont hverdag.

Hva som gir oss mennesker en god følelse varierer fra person til person. For noen kan det å jobbe med hendene være meningsfullt, mens andre får stor glede av å bruke hodet. Noen kjenner på mestring når de hjelper naboen, mens andre liker å lære seg noe nytt – enten alene eller sammen med andre.

Dersom du selv klarer å legge til rette for positive opplevelser i hverdagen, er mye gjort. Vi har alle, uansett hvor gammel du er eller hvor du bor, en kraft inni oss til å hjelpe de negative tankene over i et mer positivt spor.

helsenorge.no finner du fem råd for hva du selv kan gjøre for å få bedre livskvalitet. I likhet med fysisk helse, er det ikke mye som skal til for å styrke den psykiske helsen. Små justeringer kan føre til store endringer.

De fem rådene er:

1. Vær oppmerksom

Ved å være oppmerksomme på det som skjer her og nå, kan vi selv være med på å redusere stress, forebygge depresjon og gi økt glede i hverdagen. Å legge merke til noe vakkert eller uvanlig kan gi glede og en følelse av å være mer til stede i livet.

Se tips: Slik blir du mer oppmerksom.

2. Vær aktiv

Å være aktiv betyr ikke at du må melde deg på maraton eller sykle mange mil i uka. Det er viktig å få opp pulsen, men det viktigste er at du finner en aktivitet som du har glede av og er en naturlig del av hverdagen din. Ta gjerne med deg en venn. Å være sosial samtidig som du får frisk luft er et ekstra godt grep for bedre trivsel.

Se tips: Slik blir du mer aktiv.

3. Fortsett å lære

Når du lærer noe nytt, dannes nye koblinger i hjernen. Det kan hjelpe fastlåste mønstre, vaner og tanker over i et nytt spor, samtidig som det også bidrar til å gi deg mer glede og selvtillit. Det spiller ingen rolle hva du lærer, det er at du lærer noe som er viktig. Kanskje kan du prøve en ny vei til butikken neste gang?

Se tips: Enkle råd for livslang læring.

4. Knytt bånd

Noen trenger mange, noen trenger få, men alle trenger noen. Når vi har mennesker rundt oss som vi bryr oss om, og som bryr seg om oss, føler vi oss tryggere og gladere. Det sosiale nettverket vårt er en slags grunnmur i livet, og den bør vedlikeholdes.

Se tips: Slik knytter du bånd hele livet.

5. Gi til andre

Når du gir aktiverer du områder i hjernen som er ansvarlige for lykke, belønning og velvære. Du flytter også oppmerksomheten bort fra deg selv, noe som også kan bidra til å redusere negative tanker og stress. Du trenger ikke gi bort store summer, eller bruke all tiden din på frivillig arbeid. Noen ganger kan et smil til en fremmed være nok.

Se tips: Dette kan du gi til andre.