Facebook pixel

Du trenger mer enn medgangssupportere

– Jeg er ikke overrasket over at det er viktig med gode sosiale relasjoner, men hvor viktig det er overrasket meg.

Lege og førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Ole Petter Hjelle. Foto: Høyskolen Kristiania.
Lege og førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Ole Petter Hjelle. Foto: Høyskolen Kristiania.

Det sier Ole Petter Hjelle, førstelektor i ved Universitetet i Sørøst-Norge, tidligere fastlege og forkjemper for å forebygge livsstilsykdommer, ikke bare behandle dem.

Han har gått gjennom kunnskapen på feltet og kommet fram til syv nøkler til bedre helse. I boken Lev til du blir 100 beskriver han hva som, ifølge forskningen, skal til for å leve et langt og godt liv.

– Når vi snakker om livsstil, er dette noe de aller fleste vet, sier Hjelle.  – Men at det å ha gode sosiale relasjoner er viktigere enn den positive effekten du får av både trening og sunt kosthold til sammen, er kanskje ikke noe så mange er klar over, forteller han.

De syv nøklene for at du skal leve lenge er, ifølge Hjelle:

🧬 Du kan påvirke genene dine

🚴‍♂️ ved å være fysisk aktiv,

🥗 spise sunt,

🛌 få nok søvn,

🚭 ikke røyke,

💉 vaksinere deg

👥 og ved å ha gode sosiale relasjoner

Trives best i flokk

Ifølge forskningen vil de som ikke føler seg ensomme ha bedre helse, både fysisk og psykisk. Nøyaktig hvorfor det er sånn, finnes det ennå ikke noe godt svar på, men Hjelle tror det handler om minst tre ting.

For det første har mennesker som føler seg mer ensomme enn de ønsker å være et høyere nivå av stresshormoner enn folk som ikke gjør det. Dette er hormoner som adrenalin og kortisol, som påvirker helsa vår i negativ retning dersom man har for høye verdier av dem over tid. Ikke bare påvirker det hjernen vår, forklarer Hjelle og forteller om Alzheimers demens og depresjon, det gjør oss også mer utsatt for hjerte- og karsykdommer og kreft.

Hvorfor ensomme opplever en kraftigere stressrespons, kan ha noe med evolusjonen å gjøre, forteller han. Helt siden menneskene gikk på savannen og passet seg for ville dyr, har det vært tryggest å leve i flokk.

For det andre vil mennesker med gode sosiale relasjoner stå stødigere i hverdagen når livet butter imot.

– De som har gode sosiale nettverk reagerer med en mindre stressrespons enn ensomme når de utsettes for vanskeligheter i hverdagen, sier Hjelle.

For det tredje, forklarer han, vil det å ha gode sosiale nettverk i seg selv få oss til å leve sunnere. – Vi tror at den sosiale støtten fra venner og familie motiverer folk til å mosjonere, spise sunnere og for eksempel ta medisinene sine, sier Hjelle.

Kvalitet over kvantitet

Det er ikke viktig hvor mange sosiale relasjoner du har, det er kvaliteten på kontakten du har med andre folk som teller.

– Det som er viktig, er at du har noen som bryr seg om deg, som du byr deg om, og som du kan støtte deg til når ting er vanskelig, sier Hjelle.

Han forteller at det heller ikke har noe å si om vedkommende er en partner, en venn eller et familiemedlem. – Så lenge det er noen du kan stole på og som ikke bare er medgangssupporter, forteller han.

Nettopp dette har syv damer rundt et kafébord i Namsos også erfart. De er pensjonister fra medisinsk poliklinikk på Sykehuset Namsos og møtes én gang i måneden for drikke kaffe og snakke sammen.

– Vi snakker om alt mulig. Matoppskrifter er viktig, og oppdateringer på familien. Dessuten er vi ikke fremmed for å diskutere politikk. Trump har fått gjennomgå, sier de og ler.

Men de snakker også om det som er vanskelig i livet. Noen har blitt enker og flere har mistet nære venner. Da er det godt å ha noen å lufte tankene med.

–  Jeg synes også det er godt å ha flere bein å stå på sosialt. Da er man ikke så sårbar når folk faller fra, sier Ragnhild Bentzen.

Bilde av to kvinner som spiser lunsj.

Bente Eriksen og Ragnhild Bentzen gleder seg til å møte pensjonerte kolleger én gang i måneden. Foto: Marte Fløan Beisvåg.

Gjør så godt du kan

Noen av damene rundt bordet har så vidt gått av med pensjon, mens enkelte har hatt noen år til å bli vant til den nye livsstilen. Felles for dem alle er at de ble invitert inn i den månedlige klubben. Når noen av deres tidligere kolleger skal gi seg i arbeidslivet får de tilbud om å bli med.

Damene har funnet flere arenaer å engasjere seg på etter at de ble pensjonister og fikk mer tid til å gjøre det de har lyst til. Bente Eriksen har meldt seg inn i det lokale husflidslaget, mens Bentzen, som er interessert i slektsforskning, skal gå på kurs i regi av historielaget. De månedlige møtene står likevel høyt oppe på prioriteringslista.

– Jeg gleder meg alltid til vi skal treffes, sier Eriksen.

Sykepleierne i Namsos er ikke overrasket over at gode sosiale relasjoner er vel så viktig som å gå seg en tur, og de setter pris på begge deler.

Selv sier lege Ole Petter Hjelle at det ikke er meningen at folk skal leve perfekte liv hvor de innfrir alle de syv nøklene. Det er det ingen som får til, mener han, men man kan gjøre så godt man kan og få med flest mulig elementer fra hvert område.

– Og så er det jo sånn at det baller fort på seg da, sier han. – Én god livsstilsvane avler gjerne en ny en.