Facebook pixel

Bruk hodet!

Folk som lærer hele livet har det bedre. Det har noen engasjerte seniorer i Namdalen skjønt.

– Når du pusher 70 sånn som meg er det ikke like lett å ha mange baller i luften lenger, men jeg er nødt til å ha et par forpliktelser i løpet av en dag. Du må ha noe å stå opp til som skaper struktur på hverdagen, sier Kåre Aalberg, leder av Namdal Seniorforum i Namsos.

– Så lenge det ikke blir så mye at jeg ikke kan ta meg god tid til frokosten. Det er viktig, sier han og ler.

Når vi møter ham, er han på vei inn til et styrke- og balansekurs på det lokale treningssenteret, som seniorforumet er med på å arrangere. Etter hvert som ordet har spredd seg har det blitt et populært innslag i lokalmiljøet.

Men det er ikke derfor vi vil snakke med ham. I tillegg til å være ivrige på trening, består Namdal Seniorforum nemlig også av lærevillige seniorer.

Skjerpende foredrag

Organisasjonen, som verken er kommersiell eller politisk, har som mål å spre kunnskap, opplevelse og refleksjon til folk over 55 år i Namdalen i Trøndelag. Gjennom foredrag, kurs og kulturarrangement ønsker de å gi seniorene i regionen noe å tenke på.

– Skal du ha livskvalitet hele livet må du ha noe som skjerper deg både intellektuelt og fysisk, sier Aalberg.

Kåre Aalberg
Leder i Namdal Seniorforum, Kåre Aalberg, tror det er viktig for livskvaliteten å ha noe som skjerper deg både intellektuelt og fysisk. Foto: Bjørn Tore Ness/Namdalsavisa.

Foredragene seniorforumet arrangerer tar utgangspunkt i allmenne samfunnsspørsmål eller spesifikke spørsmål for Namdalen. På grunn av koronapandemien har mange av de planlagte arrangementene blitt utsatt, som foredrag med tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen og fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik. VG-kommentator Tone Sofie Aglen står også på vent for de kunnskapstørste seniorene.

– Det er noen skikkelige navn dere har på lista?

– Ja, det skal være kvalitet. Vi har ikke ambisjoner om så mange foredrag, men de vi arrangerer skal være gode, forteller Aalberg. For ham og de andre i seniorforumet er det viktig med livslang læring.

– Jeg tror folk trenger noe å engasjere seg i for å holde seg friske lengre, sier han.

Mer glede i hverdagen

Forsker ved NOVA/OsloMet og Folkehelseinstituttet, Thomas Hansen. Foto: privat.

– Aktivitet bidrar til å styrke fysisk helse og beskytte mot kognitiv svikt. I tillegg kan det bidra til å tilfredsstille grunnleggende menneskelige behov, som det å oppleve mening, sosialt samvær og engasjement, og slik sett bidra til å styrke psykisk helse og motvirke ensomhet, sier Thomas Hansen, forsker ved NOVA/OsloMet og Folkehelseinstituttet.

Han viser til kurset Hverdagsglede®, et lavterskeltilbud for økt livsmestring utviklet av Rådet for psykisk helse, i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialpedagoger og Frisklivssentraler.

Kurset er basert på gjennomgang av forskningen på feltet og bygger på fem enkle grep for å oppleve mestring og glede i hverdagen, uavhengig av alder. De fem grepene er: knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, fortsett å lære og gi.

De kunnskapstørste seniorene i Namdalen gjør derfor lurt i å søke etter nye opplevelser, både i form av foredrag, kurs eller kulturelle aktiviteter. Ifølge Rådet for psykisk helse spiller det ingen rolle hva du lærer, det er at du lærer som er det viktige.

Du trenger ikke lære deg noe vanskelig, som et nytt språk, bare det å prøve en ny oppskrift eller lese mer om noe du allerede er interessert i kan være nok. Når det i tillegg gjøres i samvær med andre, er Namdal Seniorforum inne på noe viktig, skal man tro rådene fra helsemyndighetene.

– Aktiv aldring, som det å holde seg i aktivitet og lære noe, bidrar til å imøtekomme alle disse fem rådene, forteller Hansen.

Fem råd for økt livskvalitet

Hva vi bruker tiden og oppmerksomheten vår på betyr mye for hvordan vi har det. Klarer du å legge til rette for gjøremål som gir deg positive opplevelser, er mye gjort, ifølge helsemyndighetene.

De fem rådene for økt livskvalitet er:

Knytt bånd

Relasjoner kan gjøre oss bedre rustet til å takle vanskelige perioder i livet og kan gi bedre helse. Det er ikke så viktig hvor mange sosiale relasjoner du har. Kvalitet er viktigere enn kvantitet.

Vær aktiv

Å være fysisk aktiv er godt for kroppen og gjør at du føler deg bra. Du trenger ikke svette på et treningsstudio, men finn en aktivitet som du har glede av og som er en naturlig del av hverdagen din.

Vær oppmerksom

Oppmerksomhetstrening bedrer immunforsvaret vårt. Legg merke til det som er rundt deg og øv deg på å være til stede i øyeblikket.

Fortsett å lære

Ny kunnskap gir nye muligheter. Læring styrker selvtillit, bidrar til mer sosial samhandling med andre og et mer aktivt liv.

Gi

Forskning viser at livskvaliteten blir høyere når du har en følelse av mening og bidrar i samfunnet. Det å gi aktiverer områder i hjernen som er ansvarlig for lykke, belønning og velvære.

Kilde: Hverdagsglede® og Helse Norge.

Sal med eldre mennesker.

Namdal Seniorforum ønsker å spre kunnskap, opplevelse og refleksjon. Her fra et av foredragene de har holdt. Foto: Namdal Seniorforum.

Fakta rundt kafébordet

Hjernen er bygd for å tilegne seg ny kunnskap, og ved å gå utenfor det vante holder den seg i aktivitet. Dette er noe Ivar Bragstad kjenner seg igjen i. Han er kasserer i Namdal Seniorforum og skal også på trening denne formiddagen. Han er opptatt av det å være en aktiv og engasjert senior.

– En av de store truslene for oss pensjonister er inaktivitet. Jeg tror det er særdeles viktig for oss eldre å ha noe å bruke hodet på for å holde sykdom unna, sier han.

Aalberg nikker enig og sier det er mye livskvalitet i å være med i seniorforumet. Han merker selv at han gleder seg litt ekstra til de dagene han skal på trening eller et foredrag. I tillegg er det fint å ha et sosialt samlingspunkt der han vet han treffer folk han kan slå av en prat med.

Både Aalberg og Bragstad tror foredragene seniorforumet arrangerer, som er åpen for alle interesserte i Namdalen, ikke bare medlemmer, er et viktig bidrag i debatten rundt aktuelle problemstillinger i regionen. Som diskusjoner rundt lokalsykehuset eller forslaget om å legge ned Nord universitets avdeling i Namsos.

Bragstad tror det er viktig at folk er orientert om saker som oppleves som en trussel for befolkningen.

– Det blir mye folkesnakk rundt disse sakene, og når du kommer opp i vår alder blir det mye prating rundt kafébord, men etter å ha vært på et foredrag kan man diskutere disse temaene et ordentlig grunnlag og ikke synsing og feil premisser, sier han.

– Dessuten serverer vi kaffe på møtene våre også.