Facebook pixel

Hva vil du bruke tiden din på?

Når du slutter å jobbe kan det være vanskelig å finne noe meningsfylt å bruke tiden sin på, men det er flere i lokalsamfunnet ditt som har behov for deg og din erfaring.

Ni av ti fremtidige pensjonister gleder seg til å styre over egen tid når de slutter å jobbe. Men selv om de ser fram til å bestemme selv hva de skal bruke dagene til, tror over halvparten at pensjonisttilværelsen kommer til å gjøre dem mindre sosiale. Flere tror også de kommer til å savne det faglige ved jobben sin.

For mange kan det derfor være er et godt alternativ å bruke noe av tiden sin som pensjonist på frivillig arbeid, noe som kan gjøre deg både lykkeligere og mer sosial enn du var før du ble pensjonist.

Lykkeligere som frivillig

I løpet av et år jobber 60 prosent av alle nordmenn frivillig i større eller mindre grad. Det kan være en av årsakene til at Norge ligger på femteplass på FNs lykkeindeks. De som jobber frivillig er nemlig lykkeligere enn de som ikke gjør det, ifølge en nederlandsk studie som omtales på forskning.no.

Professor Ruut Veenhoven ved Erasmus University Rotterdam sier at det er en sterk sammenheng mellom frivillig arbeid og lykke.

– Mennesker som arbeider frivillig bruker mindre tid på å bekymre seg over egne problemer. De er mer optimistiske og bruker energien mer effektivt. Forskningsresultatene gjelder for eldre så vel som for yngre, sier professoren.

Om folk blir lykkeligere av å arbeide som frivillige, eller om lykkelige mennesker er mer tilbøyelige til å bruke tiden sin på andre, sier ikke forskningen noe om. Veenhoven mener uansett at begge påstandene er sanne.

Vil om de blir spurt

Når lag og foreninger trenger flere frivillige, rekrutterer de fleste blant folk de allerede kjenner. Ifølge Frivillig Norge er derfor den største grunnen til at folk ikke engasjerer seg frivillig at man ikke vet at det er et behov. Rundt en halv million nordmenn sier de kunne tenke seg å jobbe frivillig, dersom de hadde blitt spurt.

Derfor har Frivillighet Norge laget en nasjonal oppslagstavle, frivillig.no, der organisasjoner, lag og foreninger kan legge ut oppgaver de trenger hjelp til, og hvor du som har litt tid til overs kan finne noe å engasjere deg i.

– Du trenger ikke kunne synge for å være kasserer i et kor, eller være Petter Solberg for å øvelseskjøre med en flyktning, sier Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Han oppfordrer folk i alle aldre til å engasjere seg frivillig.

– Du får utløp for det du kan, du får brukt ressursene dine på noe som er bra for samfunnet, og så gir det masse tilbake til en selv også.

frivillig.no kan du se ledige oppdrag i ditt nærområde.