Facebook pixel

Kampanjen

OM Kampanjen

Denne siden er en informasjonskampanje laget for Senteret for et aldersvennlig Norge.

Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. For at vi skal kunne holde oss aktive, delta sammen med andre og bo hjemme så lenge som mulig, må vi planlegge litt.

Hva er viktig for deg i årene som kommer for at du skal ha et godt liv hele livet? Kampanjen ønsker å få deg til å reflektere over fem spørsmål:

Kampanjen består også av filmer hvor du møter personer som på hvert sitt vis har gjort noen endringer og planlagt for egen alderdom. Klikk på denne lenken for å se filmene.

 

Reklamefilmen

Annonser