En eldre mann som sitter på en benk
Geahča eanet rávvagiid

Gos háliidan orrut?

Mii smiehttat dávjá ahte njeallje seainni dagahit ruovttu. Muhto das lea seamma ollu sáhka das ahte gos don leat hárjánan eallit. Geat du ránnját, ustibat dahje earát geaiguin lávet leat, ja makkár iešguđetlágan fálaldagat leat lahkosis. Oanehaččat daddjon; Mii lea dehálaš vai don loavttát iežat árgabeaivvis ja makkár bálvalusaid ja bálvalusfálaldagaid oaivvildat don ahte leat dutnje dehálaččat jagiin mat bohtet?

  • Man guhki lea vázzit du beaivválaš doaimmaide?
  • Man guhki lea lagamus buvdii, bálvalusguovddážii ja bálvalusfálaldagaide? Almmolaš oktasašjohtolagaide? Kulturfálaldagaide?
  • Man guhki lea vázzit lagamus olgunastin- dahje vuoiŋŋastanguovlluide nu mo párkkaide, ruonas eatnamii dahje meahccái?
  • Du ruoktu lea eanet go praktihkalaš čovdosat. Man nannosit leat čadnon dan báikái gos orut? Leatgo dus buorit sosiála gaskavuođat mat leat dehálaččat dutnje? Leatgo bearaš, ránnját dahje fierpmádat geat sáhttet veahkehit iešguđetlágan doarjagiin ja vehkiin lahkosis?
+ Ávkkálaš liŋkkat