Facebook pixel
En eldre mann som sitter på en benk
Se flere råd

Hvor vil jeg bo?

Vi tenker ofte på et hjem som fire vegger. Men det handler like mye om hvor du har blitt vant til å leve. Hvem som er dine naboer, venner eller andre du omgås og hva du har av ulike tilbud i nærheten. Kort sagt; hva er viktig for å trives i hverdagen din og hvilke tjenester og servicetilbud mener du er viktige for deg i årene som kommer?

  • Hvordan er gangavstanden til dine daglige gjøremål?
  • Avstand til nærmeste butikk, servicesenter og tjenestetilbud? Til offentlig kollektivtransport? Til kulturtilbud?
  • Hvor langt er det å gå til nærmeste frilufts- eller rekreasjonsområde som park, grøntområde eller skog og mark?
  • Hjemmet ditt er mer enn praktiske løsninger. Hvor sterkt knyttet er du til stedet du bor? Har du gode sosiale relasjoner som er viktige for deg? Nærhet til familie, naboer eller nettverk som kan bistå med ulik type støtte og hjelp?
+ Nyttige lenker