Facebook pixel

Slik tror vi alderdommen blir

Hvordan ser framtidens pensjonister for seg at hverdagen blir? Vi har, sammen med Opinion, gjennomført en omfattende undersøkelse og spurt personer mellom 54-65 år om hvilke forventinger de har til det å bli eldre.

Drømmescenarioet er en aktiv pensjonisttilværelse med reiser og tid til eventuelle barn og barnebarn. Vi ønsker å være selvstendige, friske og raske, og bo lengst mulig hjemme. Vi vil være sosiale med venner, og endelig få tid til å gjøre det vi har lyst til.

 

Helse – handler det bare om flaks?

Framtidens pensjonister er svært aktive. Over halvparten trener jevnlig, både for å holde seg i form i dag, men også for å legge et godt grunnlag til de blir eldre. Selv om de fleste tror de kan påvirke hvordan deres egen helse blir som eldre, er det likevel flere som tror at mye handler om flaks. Av de spurte tror to av fem at det kun er genene som påvirker hvordan helsen deres blir i alderdommen.

Eldre mann som ligger på gulvet og trener

Forventer god råd – men store forskjeller mellom menn og kvinner

Godt over halvparten av de som er pensjonister i dag sier de har god råd, og det forventer også framtidens pensjonister at de skal ha. For mange vil den framtidige økonomiske situasjonen leve opp til forventingene, men det gjelder dessverre primært for menn. Undersøkelsen viser nemlig at det er et stort skille mellom menn og kvinners økonomi i alderdommen, der kvinner kommer dårligst ut.

Selv om mange er klar over at de må justere ned forbruket sitt som pensjonister, sier nesten 60 prosent av de spurte at de ser lyst på sin framtidige økonomi. Det er likevel mange som bekymrer seg for den. En tredjedel av framtidens pensjonister sier de har dårlig råd i dag og at de forventer at situasjonen forverrer seg når de slutter å jobbe. En nesten like stor andel, 28 prosent av de spurte, sier at de heller ikke sparer til pensjonisttilværelsen.

Vil bo hjemme – uten å belaste familien

Framtidens pensjonister ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, også om de blir syke eller pleietrengende, men ingen ønsker å være en belastning for sine nærmeste. Derfor sier seks av ti av de kan flytte til en tilrettelagt bolig dersom det blir nødvendig. De er også positive til å bruke teknologi, dersom det betyr at de får bo hjemme lenger. Hele tre av fire sier de er villige til å betale selv for løsninger som bidrar til at de slipper å flytte hjemmefra.

 

Høye forventinger til det offentlige

Samtidig som mange sier de kan betale selv for hjelp i hjemmet, sier syv av ti at de forventer å bli tatt vare på av det offentlige. Framtidens pensjonister er klar over at det vil bli stadig vanskeligere å få plass på sykehjem eller lignende. Derfor forventer mange at de får hjelp på andre måter. Halvparten av framtidens pensjonister sier de regner med at det offentlige betaler for nødvendig tilretteleggelse av boligen slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig.

 

Ser fram til frihet – men er redd for å miste det sosiale

Nesten alle framtidige pensjonister sier de gleder seg til de kan bestemme mer over egen tid. Hele ni av ti ser fram til å få frihet til å gjøre det man vil og slippe stresset på jobb.

Samtidig er mange klar over at pensjonisttilværelsen vil kunne gå utover det sosiale livet, og nesten halvparten tror de kommer til å savne det faglige ved jobben.

To venninner som morer seg på kafe