Facebook pixel

Nabolag og tilhørighet

– Jeg har bodd på Ørnes i hele mitt liv og ser for meg at jeg skal bo her resten av livet. Det ser jeg fram til.

Det sier Jan Tore Svendsgård. For ham sitter Ørnes i ryggmargen. Ikke bare vet han hvem de fleste i bygda er, han kjenner også historien til tettstedet og familiene som bor der. Selv om det er lenge til ennå, vet han at det er her han hører til og det er her han skal bli gammel.