Facebook pixel

Hvem bor i nærheten?

Stedene vi bor består ikke kun av hus, gater eller natur- og grøntområder. De består også av mennesker, relasjoner og nettverk. Har du tenkt på hvem det er viktig å ha i nærheten for at du skal kunne leve et godt liv?

Det å kunne være sammen med andre er viktig for de aller fleste mennesker gjennom hele livet, om enn av ulik betydning. At du bor et sted hvor du har muligheten til å være en del av et sosialt felleskap har mye å si både helsa og livskvaliteten, og er viktig for å få en meningsfull hverdag.

Vil ikke bo i ghetto for eldre

Med økende alder blir vi mindre mobile, noe som også påvirker det sosiale nettverket vårt. Desto større blir betydningen av de som bor i nærheten av deg.

I rapporten Bo hele livet. Nye bofelleskap og nabolag for gammel og ung (2020) undersøker SINTEF hvordan ulike boformer for eldre kan bidra til et mer aldersvennlig samfunn.

Rapporten viser at det ikke finnes ett enkelt svar eller konsept som er riktig for å skape et samfunn med en boligpolitikk for alle aldre, men ser at det er grunn til å prøve ut boligløsninger hvor flere generasjoner kan møtes.

Dette ligger leder for rådet for et aldersvennlig Norge, Trude Drevland, sitt hjerte nært. Hun bor selv et sted hvor hun møter folk i alle aldre og livsfaser, og mener hun har godt av det.

− Jeg ønsker meg boliger for eldre som er blandet med yngre mennesker. Jeg vil ikke ha ghettoer for gamlinger. Jeg vil gjerne bli vekt klokken tre på natta av ungdommer som har fest, eller møte en barnevogn i heisen. Jeg dør ikke av det. Det er derfor jeg bor der jeg bor, sa hun i en paneldebatt under Arendalsuka 2021.

Hun mener kommunene bør inkludere de eldre mer i byplanleggingen, og spørre dem hvordan de vil bo og hvordan de vil ha det.

− Men, sier hun, − det er også viktig at folk stiller seg selv disse spørsmålene.

Ta ansvar og planlegg

Uansett om du vil bli boende der du bor eller flytte til et annet sted, er det lurt å tenke over hva som kan bli viktig for deg noen år frem i tid.

Hvor knyttet er du til stedet der du bor og de du har i nærheten? Er familie, barn og barnebarn det viktigste for deg å ha i nærheten? Hva betyr naboer, venner og bekjente i hverdagen?

Velger du å flytte til et nytt sted, åpnes det kanskje opp for å knytte skape nye vennskap og bygge nye nettverk. Samtidig er det viktig å huske på at det krever noe av deg å bli kjent med nye mennesker.

Tidligere leder av Rådet for et aldersvennlig Norge, Trude Drevland, er tydelig på at hver enkelt av oss i mye større grad må ta ansvar og planlegge for egen alderdom, både når det gjelder hvor vi vil bo og hvem vi vil omgås.

− Neste generasjon eldre må også planlegge for alderdommen, like mye som de planlegger for pensjonsordninger, konfirmasjon, skole eller sydenturer. Enten vi vil det eller ikke, så har vi et eget ansvar, også for den siste delen av livet, sier hun.