Til innholdet

Hvem bor i nærheten?

Stedene vi bor består ikke kun av hus, gater eller natur- og grøntområder. De består også av mennesker, relasjoner og nettverk. Har du tenkt på hvem det er viktig å ha i nærheten for at du skal kunne leve et godt liv?

Det å kunne være sammen med andre er viktig for de aller fleste mennesker gjennom hele livet, om enn av ulik betydning. Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap har stor betydning både for helsa og livskvaliteten. At du bor et sted der du har muligheten for å ivareta sosiale nettverk, delta i sosiale fellesskap er viktige faktorer for å få et hverdagsliv med mening.

Med økende alder blir vi mindre mobile, og det sosiale nettverket vårt blir av naturlige årsaker også mindre.

Uansett om du tenker du vil bli boende der du bor eller flytte, er det viktig å tenke over hva som kan bli viktig for deg noen år frem i tid. Hvor knyttet er du til stedet der du bor og de du har i nærheten? Er familie, barn og barnebarn det som er det viktigste for deg å ha i nærheten? Hva betyr naboer, venner og bekjente i hverdagen?

Velger du å flytte til et nytt sted, åpnes det kanskje opp for å knytte skape nye vennskap og bygge nye nettverk. Samtidig er det viktig å huske på at det krever noe av deg å bli kjent med nye mennesker.

Innholdet er basert på informasjon hentet fra NTNU og SINTEF.