Facebook pixel

Hvor er dine rekreasjonsområder?

Hva har du i nærmiljøet ditt som gjør at du kan koble litt av? Er det en kafé, teateret, parken eller er det lyden av bølgeskvulp?

Omgivelsene våre kan i ulik grad invitere til ulike aktiviteter, gi oss vakre opplevelser eller gjøre det mulig å se og være i kontakt med andre mennesker. Det viser seg at de som har tilgang til møteplasser, opplevelser, natur og grøntområder, samt tilgang til viktige funksjoner i dagliglivet i gjennomsnitt har bedre helse og livskvalitet enn folk som har dårligere tilgang på slike.

Friluftsliv er en god måte å være i bevegelse på der nærmiljøet, parken, skogen og havet er naturens egne treningssentre. Natur og friluftsliv er også godt for hodet og den mentale helsen.

Det kan med andre ord være verdt å tenke over hva du har i nærmiljøet ditt som bidrar til at du kan ta en liten «timeout» – eller hvilke hverdagsaktiviteter som holder deg i aktivitet og gjør at du trives.

Verdt å tenke over:

  • Hvordan kan du benytte deg av naturen i nærmiljøet ditt?
  • Er det gangavstand til de sosiale møteplasser som kultur- og idrettstilbud?
  • Hvor langt er det til nærmeste friluftsområde eller park?
  • Er det kort vei til butikk og andre servicetilbud?
  • Hva er det som gjør at du føler deg trygg i nærmiljøet ditt?

Visste du at:

  • Natur og grøntområder senker pulsen og hjerterytmen?
  • Du slapper bedre av når du er i grønne omgivelser?

Innholdet er basert på Friluftsliv for seniorer og Helseundersøkelsen i Trøndelag.