Facebook pixel

Hvordan skal du bo i fremtiden?

Syv av ti nordmenn ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. For noen betyr det at man må gjøre noen tilpasninger.

I Norge bor 82 prosent av befolkningen i bolig som husholdningen eier selv. Få, om noen, land i Europa har så høy andel av folk som eier egen bolig. Denne trenden har også vært ganske stabil siden 1997. I samme periode har prisveksten på boliger skutt i taket.

Rapporten Dette er Norge 2020, som er ført i pennen av SSB, gir svar på blant hvordan vi bor og hvordan boformene våre har endret seg de siste tiårene. Visste du for eksempel at andelen som hadde to eller flere bad var på 18 prosent i 1988, mens dette hadde doblet seg til 38 prosent 30 år senere. Nesten halvparten av landets 2,6 millioner boliger er eneboliger. Men er en enebolig den beste boformen å bli gammel i?

Bli boende eller flytte?

Kun en av tre bor i dag i boliger uten trapper, trinn eller andre bratte partier eller hindringer som gjør det enklere å bli eldre der du bor i dag.

Ingunn Marton i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sier det kan være lurt å legge en plan for boligen sin mens man ennå har overskudd til å gjøre noe med den. – Da slipper man å ta fatt på de store oppgavene når man er eldre og orker mindre, sier hun.

Les senioringeniørens råd for å leve lenge hjemme i boligen du har i dag.

Bruk av teknologi gjør at stadig flere kan bo hjemme lenger, og nye boformer byr på muligheter der aktivitet og sosialt samvær i nabolaget står i sentrum.

Vindmølleparken i Stavanger er en ny boform med 40 leiligheter der beboerne i tillegg får tilgang på fellesarealer som felles kjøkken, verksteder, veksthus og lekeplas. Beboerne har selv tatt del i utviklingen av prosjektet, som ble belønnet med Statens pris for byggkvalitet i 2020.

Piir, som utvikles på Skøyen i Oslo, er et annet eksempel. Det er et tilbud til mennesker som ønsker en enklere hverdag og et fellesskap med andre. Konseptet har egne naboverter som arrangerer felles aktiviteter, som kajakkpadling og grilling på takterrassen. I tillegg til sin egen leilighet, får beboerne enkel tilgang til butikker og cafeer rett utenfor døra, og elsykkel er inkludert i leien.

Hva med generasjonsbolig?

I mange europeiske land, som for eksempel i Italia, er det mer vanlig at flere generasjoner bor i samme hus. En generasjonsbolig har mange fordeler, og noen ulemper. Den største fordelen er nok kontakten mellom generasjoner, og den støtten og tryggheten det kan gi i en hektisk hverdag. Tenk deg besteforeldre som kan steppe inn som barnevakt på kort varsel, eller et barnebarn som kan hjelpe til i hagen når det trengs? I tillegg kan det være både billigere å bo og pusse opp ved at flere deler på utgiftene i samme hus. Generasjonsbolig krever god planlegging, med flere generasjoner under samme tak trenger man også gode kjøreregler.

Uansett om du vil bli boende der du bor eller flytte til noe som er litt enklere i hverdagen, er det viktig å tenke over hva som kan bli viktig for deg noen år frem tid. Du må bare planlegge litt.