Facebook pixel

– Det handler om å ha en plan

Ved å stille deg selv noen spørsmål er du langt mer forberedt på livet som pensjonist.

Se for deg siste uken i en lang sommerferie. Hva gjør du? Er du den som gleder deg til å dra tilbake til jobb, eller ser du mørkt på å vende tilbake til hverdagen? Dersom du går mot slutten av ditt yrkesaktive liv og ser pensjonisttilværelsen nærme seg, er dette spørsmål du bør reflektere over, mener Lars Bauger.

Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge og har skrevet doktorgrad om livskvalitet i alderdommen. Han er spesielt opptatt av den tredje alderen, den delen av livet som også kalles den selvstendige alderdommen. Dette er personer som er ferdige med å jobbe, men som ennå er friske og ikke trenger hjelp til å klare seg i hverdagen.

Fasen før er viktig

Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Lars Bauger. Foto: privat.

Bauger, som har undersøkt hvordan ferske, norske pensjonister trives i sin nye tilværelse, forteller at det finnes mange veier til et godt liv som pensjonist. Det som imidlertid kjennetegner de som har det bra, er hva de gjorde i fasen før de forlot arbeidsplassen for godt.

– Det handler om å ha en plan. De som opplever at de har et godt liv som pensjonister har i mye større grad planlagt hvordan de skal gå av med pensjon, og hva de skal gjøre når de er ferdige med å jobbe, sier Bauger.

Et nøkkelord i denne sammenhengen er selvstendighet. De som har mulighet til å selv ta del i avgjørelsen om når de skal pensjonere seg, synes oftere det er en positiv opplevelse å avslutte karrieren. Personer som av ulike årsaker ikke kan velge når de skal gå av selv, det kan være på grunn av dårlig helse, nedbemanning eller endring av arbeidsoppgaver, er ofte mindre fornøyde som ferske pensjonister.

Tenk over tiden

En liten andel av den norske befolkningen pensjonerer seg på den klassiske måten, der man den ene dagen er i full jobb og pensjonist den neste. I dag trapper mange ned og jobber mindre i en periode, før de til slutt går helt ut av arbeidslivet. Denne gradvise overgangen til livet som pensjonist, forteller Bauger, gir mange en forsmak på hva det vil si å ha mer tid til overs.

– Alle har ikke mulighet til å fase inn livet som pensjonist, men de fleste kan gjøre seg opp noen tanker om hva det vil si å ikke lenger gå på jobb hver dag. Det er det viktigste, sier Bauger.

Tilbake til tankeeksperimentet med den siste uken i sommerferien, da du har gjort det du skal gjøre, reist dit du hadde tenkt og ikke lenger har en plan på hva dagene skal brukes til. Det er disse dagene Bauger vil du skal reflektere over.

– Som pensjonist får du veldig mye tid. Å forestille seg hva det vil si å ikke lenger ha en jobb som strukturerer hverdagen din er en fin øvelse i forberedelsen på livet som pensjonist. Spør deg selv hva du vil bruke denne tiden på, sier han.

Kvinne som danser med høretelefoner i øret.

Noter deg hvilke situasjoner hvor du har det bra og planlegg pensjonisttilværelsen din ut ifra det. Foto: Getty Images.

Meningsfull frihet

Internasjonale studier viser at de fleste er fornøyde med å gå ut av arbeidslivet. For noen blir likevel overgangen så stor at de er mindre tilfredse med hverdagen som pensjonist enn som arbeidstaker. Baugers råd til påtroppende pensjonister, er å gjøre seg opp noen tanker om hva jobben betyr for deg.

– Dersom det å prestere på jobb er viktig for deg, bør du se deg om etter arenaer hvor du kan få samme mestringsfølelse, sier han, og forteller at det er to sider ved det å gå av med pensjon.

– På den ene siden kan det være en befrielse å slippe stresset på jobb med frister å forholde seg til, men på den andre siden kan tapet av det å utføre arbeidsoppgaver hvor du føler deg kompetent bety mer for folk enn de er klar over. Derfor er det viktig å tenke gjennom hva du mister når du får mer frihet, sier han.

Mestringsfølelsen trenger ikke nødvendigvis være aktiviteter som er direkte knyttet til arbeidsoppgavene en gjør på jobb, men noe som oppleves som meningsfullt. Et tips fra Bauger er å notere seg hva som kjennetegner de situasjonene hvor man har det bra og legge en plan for pensjonisttilværelsen ut ifra det. Det kan være fritidsaktiviteter, å holde presentasjoner for kolleger, eller å tilbringe tid med familien.

Bestemme selv

Men også her er selvstendighet viktig. Når man slutter å jobbe og får mer tid, er det viktig å kunne bestemme over denne tiden selv. Mange nordmenn i 50- og 60-årene sier de gleder seg til å kunne være mer sammen med venner, barn og barnebarn når de går av med pensjon, men det må være på deres premisser.

– Det som i utgangspunktet er en meningsfull sosial relasjon kan fort oppleves som noe annet dersom man for eksempel hente barnebarna i barnehagen tre dager i uken, sier Bauger, og forteller at en meningsfull pensjonstilværelse handler om å gjøre mer av det du liker å gjøre.

– Du må bare ha tenkt gjennom hva det er, helst litt før den dagen du går av med pensjon.