En eldre, smilende dame som kikker ut av et vindu
Geahča eanet rávvagiid

Mo mun háliidan orrut?

Mii háliidat orrut ruovttus nu guhká go sáhttit. Dalle lea buorre jurdda smiehttat mii dutnje lea dehálaš boahttevaš jagiid. Muhtimiidda lea buorre heivehit doppe gos dál orru. Earáide sáhttá áibbas ođđa ruoktu leat buoret čoavddus.

Vai sáhttá guhká orrut ruovttus, sáhttá leat vuogas ahte olbmos lea:

  • Biilaguođáhat lahka váldouvssa
  • Vejolašvuohta ahte dárbbašlaš lanjat ja doaimmat nu mo gievkkan, basadanlatnja ja oađđinlatnja leat seamma gearddis go váldouksa
  • Beassan/váldouksa mas eai leat ceahkit, vejolaččat ahte lea vejolašvuohta bidjat gorgŋestaga
  • Vejolašvuohta bijahit heaissa
  • Stuorra basadanlatnja
  • Eai leat lossa olgouvssat, uvssat keallárii, parkerensajiide jna.
  • Ahte eai leat lasát dahje ahte leat vuollegis lasát mat leat vitnjut
  • Interneahtta – Stáđis neahtta mii lea dehálaš iešguđetge lágan sihkkarvuođa ja dieđihanteknologiijaide, fuolahusteknologiijaide jna.
+ Ávkkálaš liŋkkat