En eldre, smilende dame
Geahča eanet rávvagiid

Mo háliidan golladit iežan áiggi?

Daid boahttevaš jagiid šaddá dutnje eanet astoáigi. Lea buorre jurdda jurddašallat veahá maid don háliidat bargat, mainna don loavttát ja mii dutnje lea dehálaš. Mii dutnje dagaha árgabeivviid main lea oaivil boahttevaš jagiid? Ja smiehta áinnas veahá dan birra buori áiggis ovdal ealáhatbeaivi fáhkkestaga lea das.

  • Leage dihtomielalaš maid don senioran bargoeallimis háliidat dahkat viidásat. Daga ieš juoga dilálašvuođain, ale ge vuordde ahte hoavda galgá dahkat dan du ovddas. Vihttanuppelot maŋimuš jagi bargoeallimis sáhttet šaddat buoremus jahkin.
  • Leat máŋga bálgá ealáhahkii. Olusiidda sáhttá leat buorre jurdda veahážiid mielde geahpedit barggu. Iskka makkár vejolašvuođat du bargosajis leat veahážiid mielde heaitit bargoeallimis ja veahážiid mielde lávket ealáhahkii.
  • Bija plána du ođđa áigodahkii eallimis. Smiehta mo don háliidat golladit áiggi go leat ealáhagas. Joatkke oahppat, atte earáide ja hága astoáiggedoaimma áiggil.
  • Váldde kontrolla ja stivre iežat eallima. Leage dihtomielalaš masa háliidat geatnegahttit iežat, muhto muitte ahte geatnegasvuođat maiddá sáhttet dagahit struktuvrra ja sisdoalu árgabeaivái.
+ Ávkkálaš liŋkkat