Facebook pixel

De femten beste årene

Som senior har du stor verdi på arbeidsplassen. Likevel velger mange å gå tidlig av med pensjon, selv om både hode og kropp hadde greid noen år til. Hva skal til for at dine siste år i arbeidslivet skal bli de beste?

Når vi snakker om at flere nordmenn bør jobbe lenger, er det ikke snakk om at folk skal jobbe til de er 80 år gamle. Det er mange som har stor glede av at flere 65-åringer hadde jobbet ett eller to år lenger. Det er bra for velferdsstaten, for den enkelte arbeidstaker og for virksomhetene som trenger erfaringen til de med lang fartstid i bransjen.

Når norske seniorer skal bestemme seg for når de skal gå av med pensjon, handler det sjelden om penger. Et godt arbeidsmiljø oppgis som en av de viktigste årsakene til å fortsette i jobb etter fylte 62 år. I tillegg er det viktig for de fleste arbeidstakere, uavhengig av alder og sektoren man jobber i, at jobben oppleves som meningsfull for den enkelte.

I årene som kommer kan det derfor være lurt å tenke over hva som er viktig for deg for at du skal trives på jobb. Hva kan du selv gjøre for å holde motivasjonen oppe, og hva kan arbeidsgiver gjøre?

Bli inspirert til å gjøre de femten siste årene i karrieren til de beste i artikkelforslagene under.