Facebook pixel

Seniorlån

Hva er seniorlån eller rammelån – og er det en god ide?

– Et seniorlån er en type lån for folk over 60 år hvor du avgir en andel av boligen din til banken. Det betyr at du slipper å betale ned på lånet og at banken i stedet for avdrag og renter eier en andel av boligen din, sier Jorge Jensen som er fagdirektør i Forbrukerrådet.

– Jeg tenker at bankkunder med for eldre med liten inntekt kan dette være ganske smart. Spesielt hvis du er i en situasjon hvor arvingene egentlig klarer seg ganske godt og ikke er avhengig av disse pengene.  Og hvis du ikke har arvinger vil jo dette være enda mer aktuelt. Gjennom seniorlånet får du tilgang til midler knyttet til boligverdien din, og kan bruke disse til å opprettholde den levestandarden du ønsker.

Er det noen negative faktorer knyttet til seniorlån?

– Når du avgir andeler av boligen din til banken i stedet for penger i form av renter og avdrag så er det vanskelig å finne ut hvor mye man avgir. Rammelån, eller fleksilån som det også kalles, er et bedre i så måte, g og derfor anbefaler det fremfor seniorlån. Det klart beste er jo å ikke ha gjeld, men hvis du sliter med å få endene til å møtes kan rammelån og seniorlån være et alternativ, sier Jorge B. Jensen

Senter for Aldersvennlig Norge gjennomførte nettopp en undersøkelse om arv der det kom fram at etterlatte er mer opptatt av at foreldrene skal ha et godt liv enn at de skal sitte igjen med en stor arv.

– Ja, det er kanskje en liten generasjonskløft hvor de som er eldre i dag har lært at man skal etterlate seg noe til slekta. Men det vi anbefaler folk å gjøre hvis du kommer i en situasjon med dårlig likviditet og sliter med å betale regninger i hverdagen, så kan seniorlån være det minste av to onder. Men du bør først spørre banken om de vil innvilge deg et rammelån.

 

Rammelån – hva er det?

– Et rammelån er et lån hvor du selv bestemmer om du vil betale avdrag, eller når og hvor mye du vil betale. Du kan maksimalt låne 60% av boligens verdi. Et rammelån vil lavere kostnader for deg som kunde enn et seniorlån.

– Du kan gå til banken og si at du har lyst til å ta opp et boliglån med sikkerhet i boligen din. Du har kanskje ikke tenkt å gjøre så mye med stedet du bor, men vil bruke disse pengene til å leve for. Hvor stort lån du tar opp er avhengig av hvor mye du trenger å få frigjort av midler. Både du og banken vet at du sannsynligvis kommer til å dø med dette lånet som gjeld, og at arvingene må gjøre opp boet fratrukket denne gjelden.

Du kan også lytte til intervjuet med Jorge Jensen om seniorlån og rammelån på P1+ her: https://radio.nrk.no/serie/frokostradio/sesong/202205/PLUV01010122#t=48m37s