Facebook pixel

Lær hele livet

Et godt liv hele livet handler ofte om å holde hodet i gang. Ny kunnskap gir nye muligheter, men livslang læring betyr ikke nødvendigvis at du skal lære deg et nytt språk. Kanskje er det nok å prøve en ny oppskrift?

Når du lærer noe nytt, lager du nye koblinger i hodet, noe som igjen kan bidra til å utfordre fastlåste tanker og vaner. Folk som lærer hele livet, opplever ofte mer glede og stolthet i hverdagen. Det har personene du kan lese mer om lenger ned på siden erfart.

Det kan derfor være lurt å si ja, neste gang noen spør om du vil være med på et kurs eller prøve en ny aktivitet.